Điều hành viên chính

Đây là một nhóm đặc biệt, những nhóm đặc biệt như thế này được điều hành bởi chính người quản trị.

HạngNgười lãnh đạo nhóm Bài viết Đến từ, Website, Facebook, Twitter, Skype, YouTube, Google+ Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Quản trị viêntruongson 37
Thanh Hóa
Thứ 5 22/08/19 16:25 Thứ 4 12/08/20 0:31 
Quản trị viênNguyễn Thái Ngọc 30   Thứ 6 23/08/19 20:40 Thứ 4 22/01/20 20:48